2. TRANSPORT KONTENERÓW BUDOWLANYCH (MIESZKALNYCH)